Reijmersweg , Kattendijke

verkocht

Reijmersweg , Kattendijke

Omschrijving

Realiseer uw eigen droom-landhuis op loopafstand van natuurpark Oosterschelde

Aan de noordrand van het rustige, kindvriendelijke dorp Kattendijke ligt een prachtig perceel grond ter grootte van bijna 18.000 m² met bestemming ‘landgoed’. De initiatiefnemer en tevens onze opdrachtgever heeft de voorbereiding tot realisatie van het Landgoed thans geheel afgerond.

Het plan is nu gereed voor realisatie met inachtneming van de randvoorwaarden en uitgangspunten, voortvloeiende uit de regels va... Lees meer

Realiseer uw eigen droom-landhuis op loopafstand van natuurpark Oosterschelde

Aan de noordrand van het rustige, kindvriendelijke dorp Kattendijke ligt een prachtig perceel grond ter grootte van bijna 18.000 m² met bestemming ‘landgoed’. De initiatiefnemer en tevens onze opdrachtgever heeft de voorbereiding tot realisatie van het Landgoed thans geheel afgerond.

Het plan is nu gereed voor realisatie met inachtneming van de randvoorwaarden en uitgangspunten, voortvloeiende uit de regels van de Natuurschoonwet en het beleid van de Provincie Zeeland en gemeente Goes.

In hoofdzaak is een landgoed openbaar toegankelijk, waarbij 20% van het perceel aan de openbaarheid mag worden onttrokken voor privégebruik. Omdat het totale oppervlak van het landgoed 17.140 m² meet mag het privégedeelte niet groter zijn dan 3.569 m² en bouwvlak niet groter dan 15 bij 25 m² .

In hoofdopzet is de openheid en het vrije zicht kenmerkend voor het plangebied ten noorden van het dorp Kattendijke. Het uitgangspunt is dan ook het handhaven van de open inrichting met behoud van zichtlijnen van de buurpercelen / woningen en de nieuw te bouwen woning richting de dijk. Deze hoofdopzet wordt bereikt door het privédeel te situeren in de zuidoosthoek van het landgoed. De entree van het perceel bereikt u via de Reijmersweg.

Het inrichtingsplan is hierop gebaseerd, waarbij het openbaar toegankelijke gedeelte een open inrichting krijgt met veel gras /weide en daarin verspreide bomen / boomgroepen. Hier en daar worden ook nog wat struweelbosjes, zeeuwse meidoornhagen en knotbomen aangeplant. In het plan zelf zullen verschillende terreindelen licht verhoogd of verlaagd worden, waardoor ook poelen kunnen ontstaan. De openbare toegankelijkheid wordt gewaarborgd door de aanleg van een meanderend schelpenpad.
Het privégedeelte met de woning wordt omgeven door een haag, die samen met bomen privacy biedt en de grens tussen privé en openbaar duidelijk markeert.
Een begroting van de kosten voor realisatie van het inrichtingsplan is gemaakt en ligt ter inzage.

De bouw van het landhuis
Met uitzondering van maximering van het bouwvolume en woonoppervlakte bent u vrij om te bouwen wat u wenst. Tot slot dient u met de gemeente Goes een overeenkomst af te sluiten betreffende het bouwen van het landhuis en akkoord te gaan met de instandhoudingsverplichting van het plan.

Bijzonderheden
- De koopsom van het Landgoed, inclusief het inrichtingsplan: € 390.000,-- kosten koper
- De kosten van de inrichting en het bouwen van het landhuis zijn voor rekening koper
- Verplichting tot het ondertekenen van een instandhoudingsverplichting met de gemeente Goes
- Directe levering mogelijk

Details

Overdracht

Status
verkocht
Aanvaarding
in overleg