Mijn favorieten

Verkoopbegeleiding door Steendijk

Algemeen
U hebt besloten om uw huis te verkopen. Het liefst wilt u dat het verkoopproces zo soepel mogelijk verloopt en dat u een mooi bedrag krijgt voor uw woning of appartement. Maar wie kan u daar het beste bij helpen? Veel mensen kiezen voor een makelaar die is aangesloten bij de grootste brancheorganisatie in de makelaardij, de NVM. Het NVM-logo is in de loop der jaren uitgegroeid tot een keurmerk van professionaliteit en kwaliteit. NVM-makelaars aangesloten bij de vakgroep Wonen, zijn specialisten die het hele traject van aan- en verkoop van woningen voor u begeleiden. Ze signaleren, adviseren en bemiddelen van begin tot eind voor u. Ook wij zijn lid van de NVM.

De NVM Wonen-makelaar
Wij als, NVM-makelaar gespecialiseerd in woningen, kunnen u van begin tot eind bij het verkooptraject begeleiden. Uiteraard met als uiteindelijk doel een vlotte verkoop en een optimaal verkoopresultaat. Als u liever voor een afgeslankte vorm van onze dienstverlening kiest, is dat ook mogelijk. Dit bepaalt ook de vergoeding, oftewel de courtage, die wij zullen vragen. 

Onze rol als de NVM-makelaar bij het verkoopproces
Duidelijke afspraken maken

Het begint natuurlijk allemaal met een uitgebreid informerend gesprek waarin u met ons uw wensen bespreekt. Aansluitend geven wij u advies op maat, gericht op uw persoonlijke situatie.

De vraagprijs bepalen
Het is van belang om een goede prijs voor uw woning te vragen. Daarom doen wij een grondige inspectie van uw woning en uitgebreid veldonderzoek. Wij raadplegen diverse registers, databases en andere informatiebronnen en kijken naar de bouwkundige staat en de kwaliteit van het huis en controleren bestemmingsplannen en milieuaspecten. Bij appartementen wordt eveneens gekeken naar de status van de Vereniging van Eigenaars en het Onderhoudsfonds.

Het publiciteitsplan opstellen
Wij beschikken over vele mogelijkheden om uw woning in de publiciteit te brengen. Van promotiemiddelen voor bij u thuis, bij ons op het kantoor of diverse media zoals kranten, tijdschriften, internet tot aan open dagen en meer. Samen met u bekijken wij wat in uw situatie wenselijk is om in te zetten. Het resultaat: een uitgekiend publiciteitsplan.

Bezichtigingen begeleiden
Wij coördineren en begeleiden de bezichtigingen en zullen de kijker (en zijn aankopende makelaar) uitgebreid informeren. In een persoonlijk contact met kandidaat-kopers kunnen wij er bovendien achter komen welke vervolgstappen nodig zijn om zo tot een goed eindresultaat te komen. U hoeft bij de bezichtigingen niet aanwezig te zijn. Potentiële kopers voelen zich vaak vrijer als de bewoners niet aanwezig zijn bij de bezichtigingen.

Onderhandelingen voeren
Wij zijn ervaren onderhandelaars en begeleiden u tijdens de biedingprocedure en adviseren u over het biedingsysteem dat u het beste kunt hanteren om te komen tot een mooie prijs voor uw woning.

Koopakte opstellen
Wanneer de onderhandelingen succesvol zijn verlopen, stellen wij een koopovereenkomst op waarin de gemaakte afspraken schriftelijk worden bevestigd en de eventuele ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Als alle handtekeningen zijn gezet, is de koopovereenkomst gesloten. Vanaf dat moment heeft de koper nog drie dagen wettelijke bedenktijd, waarin hij alsnog van de aankoop kan afzien.

Afhandeling bij de notaris
Zodra de notaris de koopakte heeft ontvangen, stelt deze een datum en een tijdstip vast voor het ondertekenen van de akte van levering. Voordat u naar de notaris gaat, zal de koper doorgaans uw woning willen inspecteren om te zien of alles in de afgesproken staat is. Wij begeleiden deze inspectie en kunnen, als u dat wenst, voor u de meterstanden opnemen en assisteren bij de verhuizing van nutsvoorzieningen. Daarna gaat u met ons naar de notaris. U bent pas officieel geen eigenaar meer van de woning als u de akte van de levering bij de notaris hebt ondertekend en deze is ingeschreven in de openbare registers bij het Kadaster.

Nazorg
Ook na de verkoop staan wij voor u klaar. U kunt op ons rekenen als u na de overdracht nog vragen hebt.

De voordelen van de makelaars van de NVM nog eens op een rijtje:

Landelijk netwerk van ruim 4.000 NVM-makelaars
Het woningaanbod van ruim 4.000 NVM-makelaars wordt via een landelijk computernetwerk dagelijks geregistreerd in het NVM-netwerk. Uw makelaar kan er dus voor zorgen dat razendsnel alom bekend is dat uw woning te koop staat. Maar daarnaast heeft hij ook direct een compleet overzicht van alle woningen die zijn collega’s aanbieden.

Het enorme bereik van www.funda.nl
Met ruim 200.000 bezoekers per dag is www.funda.nl de best bezochte huizensite van Nederland. U vindt er een compleet woningaanbod, zowel als het gaat om reguliere woningen en appartementen, als om nieuwbouwprojecten en huurwoningen.

Weten wat er speelt
Makelaars van de NVM zijn als geen ander op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt. Ze zijn namelijk aangesloten op het digitale kenniscentrum van de NVM, een zeer gedetailleerd portaal dat hen voorziet van informatie over bijvoorbeeld de waarde van een woning, de buurt waar u wilt gaan wonen en de historie van een huis dat u wilt kopen.

Verplicht naar school
De NVM verplicht haar leden jaarlijks hun vakkennis op peil te houden. Door middel van beroepstrainingen en cursussen beschikken zij bijvoorbeeld over actuele kennis van de markt en van de wet- en regelgeving op onroerendgoedgebied.

NVM Erecode waarborgt kwaliteit dienstverlening
Om de gezamenlijke kwaliteit te waarborgen, hebben de makelaars van de NVM de NVM Erecode opgesteld. Deze heeft betrekking op de deskundigheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van elk afzonderlijk lid. Zo mag een makelaar van de NVM geen direct of indirect belang hebben bij onroerend goed, niet doen aan oneerlijke concurrentie en nooit de kopende én de verkopende partij dienen in één en dezelfde transactie in verband met belangenverstrengeling.

Zekerheid door beroepsaansprakelijkheid
Alle makelaars van de NVM zijn verzekerd tegen schade ten gevolge van beroepsfouten. En dat is ook in uw belang. Wanneer u een geschil hebt met een NVM-lid en u wordt door de rechter in het gelijk gesteld, kan de makelaar door deze verzekering namelijk de eventueel verschuldigde kosten aan u betalen.

Een luisterend oor bij vragen of klachten
Wie een NVM-makelaar in de arm neemt, kan met vragen of klachten altijd terecht bij de afdeling Consumentenvoorlichting van de NVM: bel 030-6085189 of mail consumentenvoorlichting@nvmorg.nl. Voor ernstige zaken hebben we zelfs tuchtrechtspraak ingesteld. Alle NVM-makelaars zijn hieraan onderworpen.
Daarnaast kan een betalingsgeschil tussen een consument en de NVM-makelaar voor bindend advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Makelaardij, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag (www.sgc.nl). Deze onafhankelijke geschillencommissie doet voor beide partijen een bindende uitspraak. Dit alles om uw belangen te beschermen en de goede naam van de NVM-makelaars in stand te houden.

Uw mening telt
Wij hechten veel waarde aan uw mening als klant. Uw ervaringen zijn immers de graadmeter voor de kwaliteit van de dienstverlening van een NVM-lid. De NVM en haar leden horen daarom graag uw reacties op de geleverde diensten. Met deze informatie kan de makelaar van de NVM zijn dienstverlening immers nog beter op zijn klanten afstemmen en dat is natuurlijk ook in uw eigen belang. Meer informatie over het NVM Klanttevredenheidsonderzoek vindt u bij uw NVM-makelaar of op www.nvm.tevreden.nl.

Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact met ons of loop binnen bij ons kantoor. Wij nemen graag de tijd voor u om u deskundig van dienst te zijn.