Mijn favorieten

Aankoopbegeleiding door Steendijk

Algemeen
Bij het kopen van een woning zijn grote belangen en bedragen gemoeid en daarom  moet u als koper uiterst omzichtig, voorzichtig en deskundig geïnformeerd te werk gaan. Wij kunnen u daarbij, als aankopend makelaar, deskundig terzijde staan, uw belangen behartigen en de aankoop begeleiden.
De meeste mensen weten niet dat een makelaar alleen voor de koper óf verkoper van hetzelfde huis mag optreden. De NVM ziet daar gelukkig streng op toe. Toch raden wij u aan ook zelf goed op te letten als u een huis gaat kopen of verkopen. Aankoopmakelaar of verkoopmakelaar?
Een NVM-makelaar werkt bij de transactie van een huis nooit voor twee partijen tegelijk. Dat zou namelijk niet correct zijn.  Als hij al voor de verkoper werkt, kan hij u onmogelijk eerlijk adviseren over de aankoop van uw huis. En andersom geldt dat natuurlijk ook. Afhankelijk of u een makelaar nodig heeft voor het kopen of verkopen van een huis, spreken we daarom van een aankoopmakelaar of verkoopmakelaar.
Natuurlijk kan een NVM-makelaar de ene keer aankoopmakelaar zijn en de andere keer verkoopmakelaar. Want zowel van aankoop als verkoop heeft hij veel verstand. Maar hij zal dit dus nooit doen bij één en hetzelfde huis en werkt dus nooit voor beide partijen gelijk.

Alles wat u over een aankoopmakelaar moet weten:

Wat bespaar ik als ik een huis koop met behulp van een eigen aankoopmakelaar?
Door deskundigheid, ervaring en marktkennis bespaart een aankoopmakelaar voor u duizenden euro’s, tijd en problemen. De kosten van een eigen makelaar verdient u terug in:
- een lagere koopprijs dan uzelf zou kunnen realiseren;
- inzicht in de waarde van de woning;
- essentiële informatie over de woning, zoals: erfdienstbaarheden, vereniging van eigenaars, bouwkundige staat (moet er wel of niet
   bouwkundig worden gekeurd, onder welke voorwaarden en met welke omschrijving), bestemmingsplan e.d.;
- het op het juiste moment in de onderhandelingen naar voren brengen van de voorwaarden van de koop, overname roerende zaken,
  transportdatum etc.;
- tijdwinst door deskundige afwikkeling van alle zaken.

Bezichtigen kan ik zelf, maar kan ik een makelaar inschakelen die voor mij onderhandelt?
In overleg met uw aankoopmakelaar zal dit zeker tot de mogelijkheden behoren. Op het moment dat u uw droomhuis heeft gevonden, zal uw makelaar de woning gaan opnemen en u informeren en adviseren over de belangrijke aspecten. Vanaf dat moment kan uw makelaar het aankooptraject oppakken en begeleiden.
    
Wanneer moet ik mijn aankoopmakelaar betalen?
Het inschakelen van een aankoopmakelaar geschied soms op basis van 'no cure no pay' en soms op basis van 'urendeclaratie'. Als er uiteindelijk geen koopovereenkomst wordt gesloten, rekent u op basis van no cure no pay in principe niets af en op basis van urendeclaratie alleen de gemaakte uren. Het is dus belangrijk van te voren dit goed af te spreken. Overleg als u een aankoopmakelaar inschakelt over het tijdstip van betaling. De meeste makelaars zullen met u afrekenen op de datum dat u eigenaar van de woning wordt. Werkelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld van een bouwkundige keuring) worden uiteraard wel in rekening gebracht.
    
Kan ik de kosten van mijn aankoopmakelaar meefinancieren?
Ja, dat is mogelijk. (Deze kosten zijn echter niet aftrekbaar). De hoogte van het te verstrekken hypotheekbedrag dient uiteraard wel toereikend te zijn.
    
Kan mijn aankoopmakelaar taxeren voor de financiering van mijn woning?
Nee, de taxatie voor de financiering dient te geschieden door een makelaar/taxateur die onafhankelijk is, dus een makelaar die niet betrokken is geweest bij de aan- of verkoop van de woning. U kunt natuurlijk wel uw aankoopmakelaar vragen om een taxatie te regelen.
    
Kan ik mijn aankoopmakelaar inschakelen voor de aankoop van een huis dat niet te koop staat bij een NVM-makelaar?
Ja, dat kan. Bij iedere woning die te koop wordt aangeboden, kan een aankoopmakelaar voor u bemiddelen.

Kan ik een eerste bezichtiging alleen doen?
Natuurlijk kan dat. De eerste indruk is belangrijk. Als het huis u bevalt, belt u met een NVM-aankoopmakelaar om een afspraak te maken voor een tweede bezichtiging. Uw aankoopmakelaar bezichtigt het pand dan met u en met de verkopend makelaar. Vervolgens bespreekt uw aankoopmakelaar alles met betrekking tot het pand met u en bepaalt u gezamenlijk het te volgen traject.
 
Als er een verkoopmakelaar is, heb ik dan toch een aankoopmakelaar nodig?
De makelaar die de woning in de verkoop heeft, behartigt de belangen van de verkoper. Hij of zij mag u dus niet helpen bij het te volgen onderhandelingstraject. U doet er goed aan om zelf een aankoopmakelaar in te schakelen. Uw aankoopmakelaar is een deskundige, heeft kennis van de plaatselijke markt en het belangrijkste: hij behartigt úw belangen. Ondanks de informatieplicht van de verkopende partij, heeft de koper ook een onderzoeksplicht. Uw aankoopmakelaar kan u daar nader over informeren.

Kan de aankoopmakelaar ook de hypotheek regelen?
Uw aankoopmakelaar is (meestal) geen hypotheekadviseur, maar kan indien u dat wenst- wel een afspraak voor u maken bij een hypotheekadviseur.

Wat doet de aankoopmakelaar nog meer?
Op de dag van de overdracht (transport bij de notaris) zal uw aankoopmakelaar regelen dat u samen met hem of haar uw nieuwe huis kunt inspecteren. Is deze inspectie niet in orde dan zal uw aankoopmakelaar actie ondernemen voordat de akte wordt getekend bij de notaris. Meestal worden tijdens deze inspectie ook de meterstanden voor gas, licht en water opgenomen. Zijn er problemen nadat u de sleutel van uw nieuwe huis heeft ontvangen, dan kunt u altijd terecht bij uw aankoopmakelaar. Indien nodig zal hij of zij contact opnemen met de verkoper (via de verkopend makelaar) en de problemen voor u trachten op te lossen.

Kort samengevat omvat onze aankoopbegeleiding o.a.:
- Taxatie van de woning ten behoeve van de aankoop.
- Begeleiding.
- Onderhandeling.
- Risicobeheersing.

Het nut van koopbegeleiding:
- Stap voor stap.
- De juiste koopprijs tegen de gunstigste voorwaarden.Meer weten?

Neem gerust contact op met ons en laat u deskundig voorlichten. Wij helpen u graag verder als aankopend makelaar.